Nové předpisy

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů - § 61 Účinnost

 ČÁST TŘINÁCTÁ


 § 61

 Účinnost

 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1997, s výjimkou § 15 odst. 10 věty první a § 59 bodu 5, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1998.

 Zeman v. r.
 Havel v. r.
 Klaus v. r.