Nové předpisy

Zákoníky

Občanský zákoník 2014
- aktuální znění občanského zákoníku (nový občanský zákoník)
Zákoník práce 2014
- aktuální znění zákoníku práce pro rok 2014
Obchodní zákoník
- platné znění obchodního zákoníku pro rok 2012
Občanský zákoník
- aktuální znění občanského zákoníku do konce roku 2013
Trestní zákoník
- aktualizované trestního zákoníku pro rok 2012