Nové předpisy

Nařízení

Vybraná nařízení vlády podle oblíbenosti a jejich aktuálnosti.

2014
Nařízení vlády č. 279/2014 Sb., o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2015

Nařízení vlády č. 269/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu s konopím pěstovaným na vlákno

Nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném

Nařízení č. 236/2014 Sb., o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. ledna 2015

Nařízení č. 231/2014 Sb., o stanovení prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a na úhradu provozní podpory tepla pro rok 2015

Nařízení č. 227/2014 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2015

Nařízení č. 226/2014 Sb., 
kterým se mění nařízení vlády č. 455/2013 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2014

Nařízení č. 225/2014 Sb., 
kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení č. 224/2014 Sb., 
kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení č. 218/2014 Sb., o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu

Nařízení vlády č. 170/2014 Sb.kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Nařízení vlády č. 11/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování

Nařízení vlády č. 10/20014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 3/2014 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)

2012
Nařízení vlády č. 2/2012 Sb. - změna nařízení o látkách s anabolickým a jiným hormonálním účinkem

2010
Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. - o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Nařízení vlády č. 33/2010 Sb. - kterým se mění nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění nařízení vlády č. 163/2005 Sb.

2009
Nařízení vlády č. 174/2009 Sb. - kterým se mění nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník

2006
Nařízení vlády č. 590/2006 Sb. - kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci 

1995
Nařízení vlády 258/1995 Sb. - kterým se provádí občanský zákoník