Nové předpisy

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění v aktuálním znění k 16. 4. 2011

Úvod           Hlavička zákona    
Část I.        § 1 - § 3           Základní ustanovení    
Část II.      § 4 - § 9            Pojistné    
Část III.     § 10                  Práva a povinnosti plátců pojistného    
Část IV.     § 11 - § 12        Práva a povinnosti pojištěnce    
Část V.      § 13 - § 39        Podmínky poskytování zdravotní péče a její úhrady    
Část VI.     § 39a - § 39p    Regulace cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely   
Část VII.    § 40 - § 43          
Část VIII.   § 44 - § 45a      Pokuty a přirážky k pojistnému    
Část IX.      § 46 - § 52       Síť zdravotnických zařízení    
Část X.       § 53 - § 55b     Ustanovení společná    
Část XI.      § 56 - § 57       Ustanovení přechodná a závěrečná    
Část XII.     § 58 - § 60       Změna a doplnění souvisejících zákonů    
Část XIII.   § 61          
Příloha č. 1           Seznam zdravotních výkonů ze zdravotního pojištění nehrazených nebo hrazených jen za určitých podmínek    
Příloha č. 2           Seznam skupin léčivých látek    
Příloha č. 3           Seznam prostředků zdravotnické techniky    
Příloha č. 4           Seznam stomatologických výrobků    
Poznámky            Poznámky pod čarou