Nové předpisy

Zákon o DPH - zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty - Příloha 5 Seznam zboží, u kterého se při dodání použije režim přenesení daňové povinnosti

Příloha 5

  Seznam zboží, u kterého se při dodání použije režim přenesení daňové
  povinnosti


------------------------------------------------------------------------------------------------
Číselný kód
Harmonizovaného                     Název zboží
systému popisu a
číselného označování
zboží
------------------------------------------------------------------------------------------------
2618 00 00       Granulovaná struska (struskový písek) z výroby železa nebo oceli
2619 00        Struska, zpěněná struska (jiná než granulovaná struska),okuje a
            jiné odpady z výroby železa nebo oceli
2620          Struska, popel a zbytky (jiné než z výroby železa nebo oceli),
            obsahující kovy, arsen, nebo jejich sloučeniny
3915          Odpady, úlomky a odřezky z plastů
4004 00 00       Odpady, úlomky a odřezky z kaučuku (jiné než z tvrdého kaučuku) a
            prášky a zrna z nich
4707          Sběrový papír, kartón nebo lepenka (odpad a výmět)
6310          Použité nebo nové hadry, motouzy, šňůry, provazy a lana z textilních
            materiálů ve formě zbytků nebo výrobků vyřazených z používání
7001 00 10       Skleněné střepy a jiné skleněné odpady
7112          Odpad a šrot z drahých kovů nebo z kovů plátovaných drahými kovy;
            ostatní odpad a šrot obsahující drahé kovy nebo sloučeniny drahých
            kovů, používaný hlavně pro rekuperaci drahých kovů
7204          Odpad a šrot ze železa nebo oceli; přetavený odpad ze železa nebo
            oceli v ingotech
7404 00        Měděný odpad a šrot
7503 00        Niklový odpad a šrot
7602 00        Hliníkový odpad a šrot
7802 00 00       Olověný odpad a šrot
7902 00 00       Zinkový odpad a šrot
8002 00 00       Cínový odpad a šrot
8101 97 00       Odpad a šrot z wolframu
8102 97 00       Odpad a šrot z molybdenu
8103 30 00       Odpad a šrot z tantalu
8104 20 00       Odpad a šrot z hořčíku
8105 30 00       Odpad a šrot z kobaltu
ex 8106 00 10     Odpad a šrot z bismutu
8107 30 00       Odpad a šrot z kadmia
8108 30 00       Odpad a šrot z titanu
8109 30 00       Odpad a šrot ze zirkonia
8110 20 00       Odpad a šrot z antimonu
8111 00 19       Odpad a šrot z manganu
8112 13 00       Odpad a šrot z berylia
8112 22 00       Odpad a šrot z chromu
8112 52 00       Odpad a šrot z thallia
8112 92 21       Odpad a šrot z niobu (columbia); rhenia; gallia; india; vanadu
            a germania
8113 00 40       Odpad a šrot z cermetů
8548 10        Odpad a zbytky galvanických článků, baterií a elektrických akumulátorů;
            nepoužitelné galvanické články, baterie a elektrické akumulátory.
------------------------------------------------------------------------------------------------

  Číselným kódem Harmonizovaného systému se rozumí číselný kód popisu
  vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku ve znění platném k 1.
  lednu 2010. Je-li před číselným kódem Harmonizovaného systému uvedeno
  "ex", vztahuje se příloha na zboží označené současně číselným kódem
  Harmonizovaného systému a výslovně uvedeným slovním popisem k tomuto
  kódu v části přílohy.