Nové předpisy

Zákon 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Úvod     Hlavička zákona 
Část I.  § 1 - 4  Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu 
Část II.     Změna občanského zákoníku 
Část III.  § 7  Přechodné ustanovení 
Část IV.  § 8  Účinnost 
Příloha     Postup stanovení cílových hodnot měsíčního nájemného za m2 podlahové plochy bytu a maximálních přírůstků měsíčního nájemného