Nové předpisy

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů - Příloha č. 2

Příloha č. 2

Vojenská vysoká škola:
Univerzita obrany v Brně

Policejní vysoká škola v České republice:
Policejní akademie České republiky v Praze