Nové předpisy

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů - Doplnění zákona České národní rady č. 186/1992 Sb.

ČÁST ČTRNÁCTÁ
Doplnění zákona České národní rady č. 186/1992 Sb.,

 zrušena


§ 97

 zrušen