Nové předpisy

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) - § 371 - 374 Zrušena

HLAVA DVACÁTÁ ČTVRTÁ


 § 371

 zrušen


 § 372

 zrušen


 § 373

 zrušen


 § 374

 zrušen