Nové předpisy

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) - § 240 - 244 Neveřejné zasedání

HLAVA PATNÁCTÁ
 Neveřejné zasedání


 § 240

 V neveřejném zasedání rozhoduje soud tam, kde není zákonem předepsáno, že se rozhoduje v hlavním líčení nebo ve veřejném zasedání.


 § 241

zrušen


 § 242

 (1) Neveřejné zasedání se koná za stálé přítomnosti všech členů senátu a zapisovatele.

 (2) zrušen


 § 243

 Je-li třeba při neveřejném zasedání provést důkazy, děje se tak přečtením protokolů a jiných písemností.


 § 244

 Rozhodnutí se vždy vyhlásí.