Nové předpisy

Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)

357/2013 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 1. listopadu 2013
o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)

Český  úřad  zeměměřický a katastrální stanoví podle § 66 odst. 1 písm. a)  až  c)  a  e)  až i) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon):

§ 1-2 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST
§ 3-8 ČÁST DRUHÁ OBSAH SOUBORU GEODETICKÝCH INFORMACÍ
§ 9-24 ČÁST TŘETÍ OBSAH SOUBORU POPISNÝCH INFORMACÍ
§ 25-61 ČÁST ČTVRTÁ ČINNOST PŘI SPRÁVĚ A OBNOVĚ KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU
§ 62-64 ČÁST PÁTÁ POSTUP PŘI OVĚŘOVÁNÍ PRAVOSTI PODPISŮ
§ 65 ČÁST ŠESTÁ FORMÁTY A DALŠÍ TECHNICKÉ PARAMETRY PÍSEMNOSTÍ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ
§ 66-73 ČÁST SEDMÁ NĚKTERÉ LISTINY PRO ZÁPIS DO KATASTRU
§ 74-90 ČÁST OSMÁ ZEMĚMĚŘICKÉ ČINNOSTI PRO ÚČELY KATASTRU
§ 91-92 ČÁST DEVÁTÁ OZNAČOVÁNÍ ÚZEMNÍCH HRANIC OBCÍ A HRANIC POZEMKŮ TRVALÝM ZPŮSOBEM
§ 93-101 ČÁST DESÁTÁ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Příloha Technické podrobnosti pro správu katastru (celý obsah přílohy ke stažení)
obsah přílohy:
1. Druh pozemku
2. Způsob využití pozemku
3. Typ stavby
4. Způsob využití stavby
5. Typ jednotky
6. Způsob využití jednotky
7. Typ a způsob ochrany nemovitosti
8. Rozlišení a druh číslování parcel a parcel zjednodušené evidence
9. Souřadnicový systém
10. Mapové značky katastrální mapy
11. Předměty obsahu katastrální mapy vyhotovené podle dřívějších předpisů v měřítku 1:1250, 1:1440, 1:2500 a 1:2880, jejichž
12. Technické požadavky na body podrobného polohového bodového pole
13. Charakteristiky a kritéria přesnosti souřadnic podrobných bodů
14. Zásady a kritéria určení výměr
15. Charakteristiky a kritéria přesnosti zobrazení polohopisu katastrální mapy
16. Náležitosti záznamu podrobného měření změn
17. Obsah a formální náležitosti geometrického plánu
18. Formát a označení výsledků zeměměřických činností
19. Vzory geometrických plánů 19.1 Geometrický plán pro vyznačení budovy
20. Vzor souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků


Související předpisy:
Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)