Nové předpisy

Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), upravuje mimo jiné zápis do katastru nemovitostí a stanoví pravidla pro evidenci pozemků a staveb. Katastrální zákon prošel zásadní novelizací v souvislosti s rekodifikací občanského práva, která vyvrcholila přijetím nového občanského zákoníku.

256/2013 Sb.
   ZÁKON
   ze dne 8. srpna 2013
   o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: