Nové předpisy

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů - § 32 Zahájení hlasování

§ 32
Zahájení hlasování
(1) Předseda okrskové volební komise je povinen zkontrolovat před zahájením hlasování, zda je volební místnost vybavena podle § 31, a před ostatními členy okrskové volební komise zapečetí zkontrolovanou a prázdnou volební schránku a přenosnou volební schránku.
(2) Po provedení kontroly podle odstavce 1 prohlásí předseda okrskové volební komise volby za zahájené.