Nové předpisy

§ 13 Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

§ 13
Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
(1) O poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je poskytovatel povinen před zahájením poskytování služby péče o dítě v dětské skupině uzavřít s rodičem písemnou smlouvu o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.
(2) Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině musí obsahovat tyto náležitosti:
a) místo a čas poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,
b) výši úhrady nákladů poskytované služby a způsob jejího placení, je-li služba péče o dítě v dětské skupině poskytována s úhradou nákladů,
c) podmínky stravování dítěte včetně pitného režimu v návaznosti na délku pobytu a věk dítěte,
d) ujednání o dodržování vnitřních pravidel,
e) ujednání o postupu podle § 9,
f) způsob ukončení právních vztahů vzniklých ze smlouvy,
g) dobu trvání právních vztahů vzniklých ze smlouvy.
(3) Přílohou smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině jsou vnitřní pravidla a plán výchovy a péče.