Nové předpisy

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, § 22 - zrušen

§ 22
zrušen