Nové předpisy

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, § 23b - zrušen

§ 23b
zrušen