Nové předpisy

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, § 3a - Použití telefonního čísla s vyšší než běžnou cenou

§ 3a
Použití telefonního čísla s vyšší než běžnou cenou
Prodávající, který v souvislosti s uzavřenou smlouvou používá pro komunikaci se spotřebitelem veřejnou komunikační síť, nesmí pro tuto komunikaci využívat telefonní číslo pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou34).