Nové předpisy

Zákon č. 234/2014 Sb., o stání službě, § 207 ČÁST TŘINÁCTÁ ÚČINNOST

ČÁST TŘINÁCTÁ
ÚČINNOST

§ 207
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015, s výjimkou ustanovení § 13, 184, 185, 186, 187, 202 a 206, která nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Hamáček v. r.
Sobotka v. r.