Nové předpisy

Sdělení č. 278/2014 Sb., Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2015

   278/2014 Sb.
   SDĚLENÍ
   Ministerstva zdravotnictví
   ze dne 20. listopadu 2014

   o  antigenním  složení  očkovacích  látek  pro  pravidelná,  zvláštní a
   mimořádná očkování pro rok 2015

   Ministerstvo  zdravotnictví  podle  §  80  odst.  1  písm. e) zákona č.
   258/2000   Sb.,   o  ochraně  veřejného  zdraví  a  o  změně  některých
   souvisejících  zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví na základě
   doporučení Národní imunizační komise antigenní složení očkovacích látek
   pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2015:

   1. Antigenní složení očkovacích látek pro pravidelná očkování

   1a)   kombinovaná   očkovací   látka   proti  záškrtu,  dávivému  kašli
   (acelulární forma), tetanu, dětské přenosné obrně (inaktivovaná forma),
   virové  hepatitidě  B,  nákazám  vyvolaným Haemophilus influenzae typ b
   (DTaPHibVHBIPV):

   Pertussis anatoxinum

   Pertussis haemagglutinum filamentosum

   Pertussis membranae externae proteinum

   Diphtheriae anatoxinum

   Tetani anatoxinum min.

   Antigenum tegiminis hepatitidis B biosyntheticum

   Virus poliomyelitidis inactivatum typus 1

   Virus poliomyelitidis inactivatum typus 2

   Virus poliomyelitidis inactivatum typus 3

   Lyofilizát  Hib: Polyribosylribitoli phosphas Haemophilus influenzae b,
   Tetani anatoxinum

   NEBO

   1aa)   kombinovaná   očkovací   látka  proti  záškrtu,  dávivému  kašli
   (acelulární forma), tetanu, dětské přenosné obrně (inaktivovaná forma),
   virové  hepatitidě  B,  nákazám  vyvolaným Haemophilus influenzae typ b
   (DTaPHibVHBIPV):

   Diphtheriae anatoxinum

   Tetani anatoxinum

   Antigeny Bordetelly pertussis

   Pertussis anatoxinum

   Haemagglutinum filamentosum

   Virus Poliomyelitidis (inaktivovaný)

   typus 1 (Mahoney)

   typus 2 (MEF-1)

   typus 3 (Saukett)

   Antigenum tegiminis hepatitidy B

   Haemophilus influenzae typu b polysaccharidum

   (Polyribosylribitoli phasphas)

   conjugata cum tetani anatoxinum

   1b)  očkovací  látka  proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma),
   tetanu (DTaP)

   Diphtheriae anatoxinum >= 30 mezinárodních jednotek

   Tetani anatoxinum >= 40 mezinárodních jednotek

   Pertussis anatoxinum (PT) 25 mikrogramů

   Pertussis haemaglutininum filamentosum (FHA) 25 mikrogramů

   Pertactinum (69kD) 8 mikrogramů

   1c)  očkovací  látka  proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma),
   tetanu, nákazám vyvolaným Hemofilem influenzae b (DTaPHib):

Diphtheriae anatoxinum                     min. 30 mezinárodních jednotek

Tetani anatoxinum                          min. 40 mezinárodních jednotek

Pertussis anatoxinum (PT)                  25 mikrogramů

Pertussis haemaglutininum filamentosum     (FHA)  25 mikrogramů

Pertactinum (69kD)                         8 mikrogramů

Haemophilus influenzae B                   10 mikrogramů

cum anatoxino tetanico                     20-40 mikrogramů

   1d)  očkovací  látka proti nákazám vyvolaným Haemophilus influenzae typ
   b:

   1 dávka lyofilizované vakcíny obsahuje: Polysaccharidum Hib purificatum
   (10 mikrogramů) cum Anatoxino tetanico (30 mikrogramů).

   1e) očkovací látka proti tetanu:

   Tetani anatoxinum ................... min. 40 mezinárodních jednotek

   1f) očkovací látka proti virové hepatitidě B do 15 let věku:

Antigenum tegiminis hepatitidis B    10 mikrogramů

   1g) očkovací látka proti virové hepatitidě B od 16 let a výše:

Antigenum tegiminis hepatitidis B   20 mikrogramů

   1h) očkovací látka proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám:

   Morbillorum  virus  attenuatum  (Schwarz) min. 103,0 infekční dávka pro
   buněčnou kulturu50

   Parotitidis  virus  attenuatum (RIT 4385) min. 103,7 infekční dávka pro
   buněčnou kulturu50

   Rubeolae  virus  attenuatum  (Wistar RA 27/3) min. 103,0 infekční dávka
   pro buněčnou kulturu50

   1ch) očkovací látka proti dětské přenosné obrně v inaktivované formě:

   Virus poliomyelitis inactivatum typus 1 (Mahoney) ...... 40 antigenních
   D jednotek*

   Virus poliomyelitis inactivatum typus 2 (MEF-1) ......... 8 antigenních
   D jednotek*

   Virus poliomyelitis inactivatum typus 3 (Saukett) ...... 32 antigenních
   D jednotek*

   *   nebo  množství  ekvivalentních  antigenů  stanovené  pomocí  vhodné
   imunochemické metody.

   1i)  očkovací  látka proti nákazám vyvolaným Streptococcus pneumoniae v
   polysacharidové formuli:

   Polysaccharidum Streptococci pneumoniae typus:

   1,  2,  3,  4,  5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C,
   19A, 19F, 20, 22F, 23F, 33F .......... 25 mikrogramů z každého sérotypu

   1j) očkovací látka konjugovaná proti pneumokokovým infekcím:

   Pneumococcale polysaccharidum sérotypus 1

   Pneumococcale polysaccharidum sérotypus 3

   Pneumococcale polysaccharidum sérotypus 4

   Pneumococcale polysaccharidum sérotypus 5

   Pneumococcale polysaccharidum sérotypus 6A

   Pneumococcale polysaccharidum sérotypus 6B

   Pneumococcale polysaccharidum sérotypus 7F

   Pneumococcale polysaccharidum sérotypus 9V

   Pneumococcale polysaccharidum sérotypus 14

   Pneumococcale polysaccharidum sérotypus 18C

   Pneumococcale polysaccharidum sérotypus 19A

   Pneumococcale polysaccharidum sérotypus 19F

   Pneumococcale polysaccharidum sérotypus 23F

   1ka)  očkovací  látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma),
   tetanu, dětské přenosné obrně (inaktivovaná forma)

Diphtheriae anatoxinum                     ne méně než 2 mezinárodní jednotky

Tetani anatoxinum                          ne méně než 20 mezinárodních jednotek

   Pertusové antigeny:

Pertussis anatoxinum                       8 mikrogramů

Pertussis haemagglutinum filamentosum       8 mikrogramů

Pertaktin                                  2,5 mikrogramů

   Virus poliomyelitidis inactivatum:

typus 1 (kmen Mahoney)                     40 D jednotek antigenu

typus 2 (kmen MEF-1)                       8 D jednotek antigenu

typus 3 (kmen Saukett)                     32 D jednotek antigenu

   NEBO

   1kb)  očkovací  látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma),
   tetanu, dětské přenosné obrně (inaktivovaná forma)

Difterický toxoid                  více nebo rovno 2 mezinárodní jednotky (2 Lf)

Tetanický toxoid                   více nebo rovno 20 mezinárodních jednotek (5Lf)

   Pertusové antigeny:

    Pertusový toxoid               2,5 mikrogramů

    Filamentózní hemaglutinin      5 mikrogramů

    Fimbrie typu 2+3               5 mikrogramů

    Pertaktin                      3 mikrogramy

Virus poliomyelitis typu 1 (inaktivovaný)     40 antigenních D jednotek

Virus poliomyelitis typu 2 (inaktivovaný)     8 antigenních D jednotek

Virus poliomyelitis typu 3 (inaktivovaný)     432 antigenních D jednotek

   1l) očkovací látka proti tuberkulóze:

   Mycobacterium bovis attenautam (BCG) stratus Danisuc 1331 0,75 mg

   >= 2,0 x 106 <= 8,0 x 106 CFU (živých zárodků)

   1m)  očkovací  látka  proti  virové  hepatitidě B pro osoby zařazené do
   dialyzačního programu:

   Antigenum   tegiminis   hepatitidis  B  biosyntheticum  20  mikrogramů;
   adjuvans  AS04C  obsahující  3-O-deacyl-4-monofosforyl-lipid A (MPL) 50
   mikrogramů v 1 dávce

   2. Antigenní složení očkovacích látek pro zvláštní očkování

   2a) očkovací látka proti virové hepatitidě B ve formuli pro dospělé:

   Antigenum tegiminis hepatitidis B 20 mikrogramů

   2b) očkovací látka proti vzteklině

   Virus rabiei inactivatum (kmen Wistar rabies PM/WI 38 1503-3M více nebo
   rovno 2,5 mezinárodních jednotek v 1 dávce (0,5 ml)

   2c) očkovací látka proti virové hepatitidě A ve formuli pro dospělé

   Hepatitis A virus inactivatum

   3. Antigenní složení očkovacích látek pro mimořádná očkování

   3a) očkovací látka proti virové hepatitidě A ve formuli pro dospělé:

   Hepatitis A virus inactivatum

   3b) očkovací látka proti virové hepatitidě A ve formuli pro děti:

   Virus hepatitis A inactivatum

   V  roce  2015  s  ohledem na plánovanou novelizaci vyhlášky č. 537/2006
   Sb.,  o  očkování  proti  infekčním  nemocem,  nelze vyloučit případnou
   úpravu  antigenního  složení  očkovacích  látek pro pravidelná očkování
   publikováním  nového  antigenního  složení  těchto  očkovacích látek ve
   Sbírce zákonů.

   Ministr:
   MUDr. Němeček, MBA, v. r.