Nové předpisy

Sdělení Ministerstva vnitra č. 71/2015 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

71/2015 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
ze dne 1. dubna 2015

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 26. září 2015 nové volby do zastupitelstva
obce:

obec okres kraj
Dasnice Sokolov Karlovarský

Ministr:
Chovanec v. r.