Nové předpisy

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí - § 28 ČÁST PÁTÁ ÚČINNOST

ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST

§ 28
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.


Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.