Nové předpisy

Zákoník práce 2012 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Hlava 3. § 13 - § 15 Základní zásady pracovněprávních vztahů

HLAVA III

   zrušena

   § 13

   zrušen

   § 14

   zrušen

   § 15

   zrušen