Nové předpisy

Zákon č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí - hlavička zákona

347/2010
ZÁKON
ze dne 12. listopadu 2010,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: