Nové předpisy

Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice - příloha č. 2

Příloha č. 2 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice:Odborné vzdělání

             Za ukončené odborné vzdělání ( § 5 odst. 1) se považuje
a) vyučení v oborech

------------------------------------------------------------------------------
     číselný znak      název učebního oboru
------------------------------------------------------------------------------
     21-68-2           důlní elektromontér
     26-81-2           elektromontér rozvodných zařízení
     26-82-2           provozní elektromontér
     26-83-2           elektromechanik
     26-85-2           montér spojových zařízení
     26-86-2           mechanik elektronických zařízení
     26-87-2           elektromechanik sdělovacích a zabezpečovacích zařízení
     26-88-2           spojový montér
     26-89-2           spojový mechanik
     26-90-2           mechanik dálkových spojů
     26-92-2           mechanik měřících a regulačních přístrojů
     24-20-2           montér výtahů

------------------------------------------------------------------------------
     číselný znak      experimentální čtyřleté učební obory s maturitou
------------------------------------------------------------------------------
     26-87-4,2:01      elektromechanik sdělovacích a zabezpečovacích zařízení
     24-53-4,2:04      mechanik letadlových přístrojů
     26-92-4,2:04      mechanik měřících a regulačních přístrojů
     24-41-4,2:03      mechanik programově řízených strojů
     26-83-4,2:02      elektromechanik
     26-86-4,2:03      mechanik elektronických zařízení
     42-75-4,2:02      mechanik zemědělské techniky (pro živočišnou výrobu)
     26-89-2  :08      spojový mechanik (mechanička)
     26-88-2  :09      spojový mechanik pro spojovací sítě
     21-68-4,2:02      důlní elektromontér

------------------------------------------------------------------------------
     číselný znak      experimentální tříleté učební obory bez maturity
------------------------------------------------------------------------------
     26-89-2:07        mechanik telekomunikačních spojovacích zařízení
     26-89-2:06        montér sdělovacích sítí

b) dosažení středního odborného vzdělání nebo úplného středního odborného vzdělání v oboru elektrotechniky

c) úspěšné absolvování vysoké školy studijního směru elektrotechnika