Nové předpisy

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů - Příloha č. 3 Seznam prostředků zdravotnické techniky

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů -

Příloha č. 3 - Seznam prostředků zdravotnické techniky