Nové předpisy

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů - Příloha č. 2 Seznam skupin léčivých látek

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů -

Příloha č. 2 - Seznam skupin léčivých látek