Nové předpisy

Zákon 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů - Část 4

ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost


§ 8

(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem 31. března 2006.

(2) Část první tohoto zákona pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2012.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.