Nové předpisy

Zákon 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů - Příloha

Příloha
Postup stanovení cílových hodnot měsíčního nájemného za m podlahové plochy bytu a maximálních přírůstků měsíčního nájemného

Cílová hodnota měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu vyjádřená v Kč/m2 se vypočítá podle vzorce

CN = 1/12 * p * ZC,

kde:

CN   je cílová hodnota měsíčního nájemného za 1 m2
     podlahové plochy bytu,
ZC   je základní cena za 1 m2 podlahové plochy bytu,
p    je koeficient vyjadřující podíl ročního nájemného
     na základní ceně bytu;
     p má hodnotu:
a) p = 0,026 u bytů se sníženou kvalitou, které jsou umístěny na území Prahy 1 vymezeném sdělením,
b) p = 0,0325 u bytů se sníženou kvalitou, které jsou umístěny na území Prahy 2 vymezeném sdělením,
c) p = 0,041 u bytů se sníženou kvalitou, které jsou umístěny na území Prahy 6 vymezeném sdělením,
d) p = 0,045 u všech ostatních bytů se sníženou kvalitou,
e) p = 0,029 u ostatních bytů, které jsou umístěny na území Prahy 1 vymezeném sdělením,
f) p = 0,0365 u ostatních bytů, které jsou umístěny na území Prahy 2 vymezeném sdělením,
g) p = 0,046 u ostatních bytů, které jsou umístěny na území Prahy 6 vymezeném sdělením,
h) p = 0,05 u všech ostatních bytů.

Maximální přírůstek měsíčního nájemného vyjádřený v % se vypočítá podle vzorce

      4-k+1
MP = (     ÖCN/AN - 1) * 100,

kde:

MP   je maximální přírůstek měsíčního nájemného vyjádřený v %,
CN   je cílová hodnota měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové
     plochy bytu vyjádřená v Kč/m2,
AN   je aktuální hodnota měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové
     plochy bytu vyjádřená v Kč/m2,
k    je roční koeficient v rámci platnosti části první zákona:

Pro období 1. ledna 2007 až 31. prosince 2010, v případech, kdy jednostranné zvyšování nájemného končí 31. prosince 2010,
k = 1 pro období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007, k = 2 pro období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008, k = 3 pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009, k = 4 pro období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010.

Pro období 1. ledna 2007 až 31. prosince 2012 v případech, kdy jednostranné zvyšování nájemného končí 31. prosince 2012,
k = 1 pro období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007, k = 2 pro období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008, k = 3 pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009, k = 2 pro období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010, k = 3 pro období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011, k = 4 pro období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012.