Nové předpisy

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Úvod  § 1  Hlavička zákona 
Část I.  § 2 - 16  Daň z příjmu fyzických osob 
Část II.  § 17 - 21  Daň z příjmu právnických osob 
Část III.  § 22 - 38f  Společná ustanovení 
Část IV.  § 38g - 38t  Zvláštní ustanovení pro vybírání daně z příjmů 
Část V.  § 39 - 39a    
Část VI.  § 40 - 42  Přechodná a závěrečná ustanovení 
Příloha č. 1     Třídění hmotného majetku do odpisových skupin 
Odpisová skupina 1     Odpisová skupina 1 
Odpisová skupina 1a     zrušena 
Odpisová skupina 2     Odpisová skupina 2 
Odpisová skupina 3     Odpisová skupina 3 
Odpisová skupina 4     Odpisová skupina 4 
Odpisová skupina 5     Odpisová skupina 5 
Odpisová skupina 6     Odpisová skupina 6 
Příloha č. 2     Postup při přechodu z vedení účetnictví na daňovou evidenci z hlediska daně z příjmů fyzických osob 
Příloha č. 3     Postup při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví z hlediska daně z příjmů fyzických osob 
Poznámky     Poznámky pod čarou