Nové předpisy

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů - vysokoškolský zákon

Úvod 
Hlavička zákona 
Část I.  § 1 - 4  Úvodní ustanovení 
Část II.     Veřejná vysoká škola a její součásti
Hlava 1  § 5 - 21 Veřejná vysoká škola
Hlava 2  § 22 Součásti veřejné vysoké školy
Díl 1 § 23 - 33 Fakulta
Díl 2 § 34 Vysokoškolský ústav
Díl 3 § 35 Vysokoškolský zemědělský nebo lesní statek
Hlava 3  § 36 - 38  Působnost ministerstva
Část III.  § 39 - 43 Soukromá vysoká škola
Část IV.  § 44 - 47b Studijní program
Část V.  § 48 - 60a Studium na vysoké škole
Část VI.  § 61 - 69  Studenti
Část VII.  § 70 - 77 Akademičtí pracovníci
Část VIII.  § 78 - 86 Akreditace
Část IX.  § 87 - 91 Státní správa
Část X.  § 92 Reprezentace vysokých škol
Část XI.  § 93  Fakultní nemocnice
Část XII.  § 94 - 95 Vojenské a policejní vysoké školy
Část XIII.  § 96 Doplnění zákona ČNR  č. 586/1992 Sb.
Část XIV.  zrušena Doplnění zákona České národní rady č. 186/1992 Sb.,
Část XV.  § 98 - 109  Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
Příloha č. 1

Příloha č. 2

Přechodná ustanovení