Nové předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád - Část VIII. § 184 Účinnost

ČÁST OSMÁ
Účinnost


§ 184

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.