Nové předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád - Úvod Hlavička zákona

500/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 24. června 2004
správní řád
ve znění zákonů č. 413/2005 Sb., č. 384/2008 Sb., č. 7/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 167/2012 Sb. a č. 303/2013 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: