Nové předpisy

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

Trestní řád
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)


Úvod     Hlavička zákona 
Část I.     Společná ustanovení 
Hlava 1  § 1 - 12  Obecná ustanovení 
Hlava 2  § 13 - 51a  Soud a osoby na řízení zúčastněné 
Hlava 3  § 52 - 66  Obecná ustanovení o úkonech trestního řízení 
Hlava 4  § 67 - 88  Zajištění osob a věcí 
Hlava 5  § 89 - 118  Dokazování 
Hlava 6  § 119 - 140  Rozhodnutí 
Hlava 7  § 141 - 150  Stížnost a řízení o ní 
Hlava 8  § 151 - 156  Rozhodnutí 
Část II.  § 157 - 157a  Přípravné řízení 
Hlava 9  § 158 - 159b  Postup před zahájením trestního stíhání 
Hlava 10  § 160 - 179h  Zahájení trestního stíhání, další postup v něm a zkrácené přípravné řízení 
Část III.     Řízení před soudem 
Hlava 11  § 180 - 184  Základní ustanovení 
Hlava 12  § 185 - 195  Předběžné projednání obžaloby 
Hlava 13  § 196 - 231  Hlavní líčení 
Hlava 14  § 232 - 239a  Veřejné zasedání 
Hlava 15  § 240 - 244  Neveřejné zasedání 
Hlava 16  § 245 - 265  Odvolání a řízení o něm 
Hlava 17  § 265a - 265s  Dovolání 
Hlava 18  § 266 - 276  Stížnost pro porušení zákona a řízení o ní 
Hlava 19  § 277 - 289  Obnova řízení 
Hlava 20  § 290 - 314h  Zvláštní způsoby řízení 
Hlava 21  § 315 - 362  Vykonávací řízení 
Hlava 22  § 363 - 365  Zahlazení odsouzení 
Část IV.     Některé úkony souvisící s trestním řízením 
Hlava 23  § 366 - 370a  Udělení milosti a použití amnestie 
Hlava 24  § 371 - 374  Zrušena 
Hlava 25  § 375 - 460zp  Právní styk s cizinou 
Část V.  § 461 - 471  Přechodná a závěrečná ustanovení 
Poznámky     Poznámky pod čarou