Nové předpisy

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) - Hlavička zákona

141/1961 Sb.
 ZÁKON
 ze dne 29. listopadu 1961
o trestním řízení soudním (trestní řád),
 ve znění zákonů č. 57/1965 Sb., č. 173/1968 Sb., č. 58/1969 Sb., č. 148/1969 Sb., č. 149/1969 Sb., č. 156/1969 Sb., č. 155/1969 Sb., č. 48/1973 Sb., č. 29/1978 Sb., č. 43/1980 Sb., č. 159/1989 Sb., č. 178/1990 Sb., č. 303/1990 Sb., č. 558/1991 Sb., č. 25/1993 Sb., č. 115/1993 Sb., č. 292/1993 Sb., č. 154/1994 Sb., nálezů Ústavního soudu č. 214/1994 Sb., č. 8/1995 Sb.,
 zákonů č. 152/1995 Sb., č. 150/1997 Sb., č. 209/1997 Sb., č. 148/1998 Sb., č. 166/1998 Sb., č. 191/1999 Sb., č. 29/2000 Sb., č. 30/2000 Sb., č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 77/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 424/2001 Sb., zákonů č. 265/2001 Sb., č. 200/2002 Sb., č. 226/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 218/2003 Sb., č. 279/2003 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 283/2004 Sb., č. 539/2004 Sb., č. 587/2004 Sb., nálezů Ústavního soudu č. 45/2005 Sb., č. 239/2005 Sb., zákonů č. 394/2005 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 79/2006 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 113/2006 Sb., č. 115/2006 Sb., č. 253/2006 Sb., č. 321/2006 Sb., č. 170/2007 Sb., č. 179/2007 Sb., č. 345/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 90/2008 Sb., zákonů č. 121/2008 Sb., č. 129/2008 Sb., č. 135/2008 Sb., č. 177/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 301/2008 Sb., č. 384/2008 Sb., č. 457/2008 Sb., č. 480/2008 Sb., č. 7/2009 Sb., č. 41/2009 Sb., č. 52/2009 Sb., č. 218/2009 Sb., č. 272/2009 Sb., č. 306/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 163/2010 Sb., zákona č. 197/2010 Sb. a nálezu Ústavního soudu č. 219/2010 Sb. Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: