Nové předpisy

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - Odpisová skupina 6

ODPISOVÁ SKUPINA 6 +++++), ++++++), +++++++)

    Položka +) CZ-CC +++) Název ++++)

    (6-1)      121111     Budovy hotelů a podobných ubytovacích zařízení
    (6-2)        122      Budovy administrativní
    (6-3)      123011     Budovy obchodních domů
    (6-4)      123079     Podzemní obchodní střediska
    (6-5)       1261      Budovy pro společenské a kulturní účely
    (6-6)       1262      Muzea a knihovny
    (6-7)       1272      Budovy pro bohoslužby a náboženské aktivity
    (6-8)       1273      Historické nebo kulturní památky

------------------------------------------------------------------
+) Položka = kód odpisové skupiny (1 až 6) a pořadové číslo.
+++) CZ-CC = Klasifikace stavebních děl CZ-CC zavedená Českým statistickým úřadem s účinností od 1. ledna 2004.
++++) Název = Stručné označení majetku upřesněné pro účely hmotného majetku (např. vypuštění slov "díly", "instalace", "opravy a údržba") s převážným použitím textace klasifikace SKP a CZ-CC.
+++++) Nedílnou součástí domů, budov a staveb (stavebních děl) jsou zařízení a předměty, které z hlediska stavebního díla umožňují jeho funkci a účel, ke kterému je určeno. Takováto zařízení a předměty musí být se stavebním dílem pevně spojena a nelze je demontovat, aniž by došlo ke znehodnocení funkce a účelu stavebního díla, a jsou zpravidla součástí celkové dodávky stavebního díla.
++++++) Oplocení a vnější osvětlovací sítě budov a staveb jsou odpisovány samostatně v odpisové skupině 4.
+++++++) nevztahuje se na budovy a stavby ze dřeva a plastů uvedené v odpisové skupině 4.