Nové předpisy

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

Úvod     Hlavička zákona 
Část I.  § 1 - 10  Základní ustanovení 
Část II.  § 11 - 31  Organizace 
Část III.     Řízení ve správním soudnictví 
Hlava I.  § 32 - 64  Obecná ustanovení o řízení 
Hlava II.  § 65 - 101  Zvláštní ustanovení o řízení 
Hlava III.  § 102 - 120  Opravné prostředky 
Část IV.  § 121 - 124  Zvláštní ustanovení k postavení soudců ve správním soudnictví 
Část V.  § 125 - 134  Ustanovení přechodná a zmocňovací 
Část VI.  § 135  Účinnost 
Poznámky     Poznámky pod čarou