Nové předpisy

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník, který nabude účinnosti 1. ledna 2014 obsahuje 3081 paragrafů a provádí změny ve 238 právních předpisech. Zákon prošel kompletním legislativním procesem a nyní mu bude přiděleno podle tradice již "pěkné" číslo. 

Nový občanský zákoník najdete na novém webu Občanský zákoník, který se věnuje kompletní úpravě občanského práva, včetně novel a výkladových článků s komentáři k novému občanskému zákoníku.