Nové předpisy

Občanský zákoník - zákon č. 40/1964 Sb. § 71 - § 99


HLAVA SEDMÁ

  zrušena

  nadpis vypuštěn
  § 71

  Je-li finanční závazek spotřebitele hrazen odloženou platbou, půjčkou,
  úvěrem  nebo  jinou  obdobnou finanční službou, kterou poskytuje
  spotřebiteli poskytovatel nebo třetí osoba na základě ujednání mezi
  touto třetí osobou a poskytovatelem, vztahují se účinky odstoupení od
  smlouvy podle § 58 i na smlouvu o odložené platbě, půjčce, úvěru nebo
  jiné obdobné finanční službě, aniž by s tím byly spojeny jakékoliv
  náklady pro spotřebitele.

  § 72

  zrušen

  § 73

  zrušen

  § 74

  zrušen

  § 75

  zrušen

  § 76

  zrušen

  § 77

  zrušen

  § 78

  zrušen

  § 79

  zrušen

  § 80

  zrušen

  § 81

  zrušen

  § 82

  zrušen

  § 83

  zrušen

  § 84

  zrušen

  § 85

  zrušen

  § 86

  zrušen

  § 87

  zrušen

  § 88

  zrušen

  § 89

  zrušen

  nadpis vypuštěn

  § 90

  zrušen

  § 91

  zrušen

  § 92

  zrušen

  nadpis vypuštěn

  § 93

  zrušen

  nadpis vypuštěn

  § 94

  zrušen

  nadpis vypuštěn

  § 95

  zrušen

  nadpis vypuštěn

  § 96

  zrušen

  § 97

  zrušen

  § 98

  zrušen

  nadpis vypuštěn

  § 99

  zrušen