Nové předpisy

Sdělení č. 137/2012 o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

  137/2012 Sb.

  SDĚLENÍ

  Ministerstva práce a sociálních věcí

  ze dne 19. dubna 2012

  o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

  Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o
  kolektivním vyjednávání, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného
  pod č. 199/2003 Sb. a zákona č. 255/2005 Sb., sděluje, že Kolektivní
  smlouva vyššího stupně na rok 2012, uzavřená dne 21. 12. 2011 mezi
  Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných
  odborů  České  republiky,  Zemědělským  svazem České republiky a
  Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů, je s účinností od
  prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení tohoto sdělení závazná i
  pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném
  kódy klasifikace ekonomických činností CZ - NACE: Úroveň 1, Kód A
  Zemědělství, lesnictví, rybářství.

  S obsahem kolektivní smlouvy vyššího stupně se lze seznámit na úřadech
  práce a na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí
  (www.mpsv.cz).

  Ministr:

  Dr. Ing. Drábek v. r.