Nové předpisy

Sdělení č. 138/2012 Sb., o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

  138/2012 Sb.

  SDĚLENÍ

  Ministerstva práce a sociálních věcí

  ze dne 19. dubna 2012

  o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

  Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o
  kolektivním vyjednávání, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného
  pod č. 199/2003 Sb. a zákona č. 255/2005 Sb., sděluje, že Kolektivní
  smlouva vyššího stupně na rok 2012, uzavřená dne 7. 12. 2011 mezi
  organizací  zaměstnavatelů  -  Asociací  textilního - oděvního -
  kožedělného průmyslu a vyšším odborovým orgánem - Odborovým svazem
  pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy,
  je s účinností od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení tohoto
  sdělení závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v
  odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ - NACE: 13,
  14 a 15.

  S obsahem kolektivní smlouvy vyššího stupně se lze seznámit na úřadech
  práce a na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí
  (www.mpsv.cz).

  Ministr:

  Dr. Ing. Drábek v. r.