Nové předpisy

Vyhláška 429/2011 - stravné a cestovní náhrady pro rok 2012

Vyhláška č. 429/2011 o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

Tato vyhláška určuje výši cestovních náhrad a tuzemského stravného pro rok 2012.
(zrušena vyhláškou č. 472/2012 Sb.)429/2011 Sb.

  VYHLÁŠKA

  ze dne 13. prosince 2011

  o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových
  vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro
  účely poskytování cestovních náhrad

  Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona
  č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

  § 1

  Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

  Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce
  činí nejméně u

  a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč,

  b) osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč.

  Stravné

  § 2

  Za  každý  kalendářní  den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel
  zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

  a) 64 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

  b) 96 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18
  hodin,

  c) 151 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

  § 3

  Za  každý  kalendářní  den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel
  zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

  a) 64 Kč až 76 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

  b) 96 Kč až 116 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle
  však 18 hodin,

  c) 151 Kč až 181 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

  § 4

  Průměrná cena pohonných hmot

  Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty
  třetí zákoníku práce činí

  a) 34,90 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,

  b) 36,80 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,

  c) 34,70 Kč u motorové nafty.

  § 5

  Vyhláška č. 377/2010 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních
  náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových
  vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot, se zrušuje.

  § 6

  Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

  Ministr:

  Dr. Ing. Drábek v. r.