Nové předpisy

Zákon č. 128/2012 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti - Hlavička zákona

128/2012 Sb.
  PŘEDSEDA VLÁDY

  vyhlašuje úplné znění zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných
  informací  a  o  bezpečnostní způsobilosti, jak vyplývá ze změn
  provedených zákonem č. 119/2007 Sb., zákonem č. 177/2007 Sb., zákonem
  č. 296/2007 Sb., zákonem č. 32/2008 Sb., zákonem č. 124/2008 Sb.,
  zákonem č. 126/2008 Sb., zákonem č. 250/2008 Sb., zákonem č. 41/2009
  Sb., zákonem č. 227/2009 Sb., zákonem č. 281/2009 Sb., zákonem č.
  255/2011 Sb., zákonem č. 420/2011 Sb. a zákonem č. 458/2011 Sb.

  ZÁKON

  o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

  Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: