Nové předpisy

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 125/2012 Sb., o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2011 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  125/2012 Sb.

  SDĚLENÍ

  Ministerstva práce a sociálních věcí

  ze dne 3. dubna 2012

  o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2011 pro
  účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu
  cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění
  pozdějších předpisů

  Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 182a odst. 3 zákona č.
  326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně
  některých zákonů, ve znění zákona č. 427/2010 Sb., sděluje, že na
  základě průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice v roce 2011 ve
  výši 24 319 Kč činí pro období od 1. května 2012 do 30. dubna 2013
  průměrná hrubá roční mzda v České republice 291 828 Kč.

  Ministr:

  Dr. Ing. Drábek v. r.