Nové předpisy

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 139/2012 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory139

SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 20. dubna 2012,
kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství
pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy
v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory


        Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje, že od 1. července 2012 je podle
a)   § 8 odst.  2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, částkou odpovídající 50  % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2011 částka 12 100 Kč,
b)   § 5 odst.  6 a 7 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb. a zákona č. 364/2011 Sb., částkou odpovídající
1.   50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2011 částka 12 100 Kč,
2.   25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2011 částka 6 000 Kč.