Nové předpisy

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 183/2012 Sb.

183/2012 Sb.

   SDĚLENÍ
   Ministerstva práce a sociálních věcí
   ze dne 1. června 2012

   o  vyhlášení  výše platové základny pro určení platu a některých náhrad
   výdajů  soudců  podle  zákona  č.  236/1995  Sb.,  o  platu  a  dalších
   náležitostech  spojených  s  výkonem funkce představitelů státní moci a
   některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve
   znění pozdějších předpisů


   Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje podle § 3 odst. 3 zákona
   č.  236/1995  Sb.,  o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem
   funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a
   poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona
   č.  425/2010  Sb. a nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 181/2012
   Sb.,  pro  období  od  1.  června  2012  do  31. prosince 2012 platovou
   základnu pro soudce ve výši 57 222,50 Kč.

   Ministr:

   Dr. Ing. Drábek v. r.