Nové předpisy

Vyhláška č. 1/2014 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů


   1/2014 Sb.

   VYHLÁŠKA

   ze dne 13. prosince 2013,

   kterou  se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o
   řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů

   Ministerstvo  dopravy  stanoví  podle  § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000
   Sb.,  o  provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
   (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 411/2005 Sb., zákona č.
   226/2006  Sb.,  zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 133/2011 Sb. a zákona
   č. 297/2011 Sb., k provedení § 104 odst. 5 a § 105 odst. 5 zákona:

   Čl. I

   Vyhláška  Ministerstva  dopravy  a  spojů  č. 31/2001 Sb., o řidičských
   průkazech  a  o  registru  řidičů,  ve  znění vyhlášky č. 154/2003 Sb.,
   vyhlášky č. 177/2004 Sb., vyhlášky č. 194/2006 Sb., vyhlášky č. 27/2012
   Sb. a vyhlášky č. 243/2012 Sb., se mění takto:

   1. Na konci poznámky pod čarou č. 5 se doplňují věty

   „Směrnice  Komise  2012/36/EU ze dne 19. listopadu 2012, kterou se mění
   směrnice   Evropského   parlamentu  a  Rady  2006/126/ES  o  řidičských
   průkazech.

   Směrnice  Rady  2013/22/EU ze dne 13. května 2013, kterou se v důsledku
   přistoupení  Chorvatské  republiky  upravují některé směrnice v oblasti
   dopravní politiky.“.

   2. Příloha č. 1 zní:

   „Příloha č. 1 k vyhlášce č. 31/2001 Sb.

   Vzor řidičského průkazu České republiky   3. Příloha č. 5 zní:

   „Příloha č. 5 k vyhlášce č. 31/2001 Sb.

   Harmonizované kódy a národní kódy

   I. Harmonizované kódy

 a) další podmínky pro řidiče

 01.     Ochrana nebo korekce zraku
 01.01   Brýle,
 01.02   Kontaktní čočky,
 01.03   Ochranné brýle,
 01.04   Brýle snižující propustnost světla,
 01.05   Oční kryt,
 01.06   Brýle nebo kontaktní  čočky.

 02.     Sluchové pomůcky/komunikační pomůcky
 02.01   Sluchové pomůcky pro  jedno ucho,
 02.02   Sluchové pomůcky pro obě uši.

 03.     Povinné užití pomůcek pro podporu pohybového ústrojí (protézy, ortézy)
 03.01   Protéza/ortéza horní končetiny,
 03.02   Protéza/ortéza dolní končetiny.

 05.     Omezení jízdy (povinná doplňující podmínění nebo omezení řidičského oprávnění)
 05.01   Omezení jízdy podle denní doby (například jedna hodina po východu slunce a jedna hodina před západem slunce),
 05.02   Omezení jízdy v okruhu .... km od místa bydliště řidiče nebo pouze ve městě/regionu,
 05.03   Řízení   (jízda)   bez   cestujících,
 05.04   Jízda rychlostí nepřesahující ....... km.h-1,
 05.05   Řízení výhradně, je-li doprovázen jiným držitelem řidičského oprávnění,
 05.06   Bez přívěsu,
 05.07   Zákaz jízdy na dálnici a silnici pro motorová vozidla,
 05.08   Zákaz jízdy pod vlivem alkoholu.

b) přizpůsobení vozidla

 10.     Upravené ústrojí k ovládání řazení rychlostních stupňů
 10.01   Manuální převodovka,
 10.02   Automatická převodovka,
 10.03   Převodovka ovládaná elektronicky,
 10.04   Přizpůsobená řadicí páka,
 10.05   Bez pomocné převodovky.

 15.     Upravené ústrojí ovládání spojky
 15.01   Přizpůsobený pedál spojky,
 15.02   Ruční ovládání spojky,
 15.03   Automatická spojka,
 15.04   Přepážka před sklopeným/sejmutým pedálem spojky.

 20.     Upravené ústrojí ovládání brzdové soustavy
 20.01   Přizpůsobený brzdový pedál,
 20.02   Zvětšený brzdový pedál,
 20.03   Brzdový pedál upravený na levou nohu,
 20.04   Brzdový pedál upravený na chodidlo,
 20.05   Ohnutý brzdový pedál,
 20.06   Ruční ovládání provozní brzdy,
 20.07   Provozní brzda se zvýšeným účinkem posilovače brzd,
 20.08   Provozní brzda se zabudovaným maximálně účinným systémem nouzové brzdy,
 20.09   Přizpůsobený ovladač parkovací brzdy,
 20.10   Ovládání parkovací brzdy elektricky,
 20.11   (Přizpůsobená) nožní parkovací brzda,
 20.12   Přepážka před sklopeným/sejmutým pedálem brzdy,
 20.13   Ovládání provozní brzdy kolenem,
 20.14   Ovládání provozní brzdy elektricky.

 25.     Upravené ústrojí ovládání akcelerátoru
 25.01   Přizpůsobený pedál akcelerátoru,
 25.02   Pedál akcelerátoru s podložkou pro chodidlo,
 25.03   Ohnutý pedál akcelerátoru,
 25.04   Ruční ovládání akcelerátoru,
 25.05   Ovládání akcelerátoru na koleno,
 25.06   Servo-akcelerátor (například elektronický, pneumatický),
 25.07   Pedál akcelerátoru nalevo od brzdového pedálu,
 25.08   Pedál akcelerátoru nalevo,
 25.09   Přepážka před sklopeným/sejmutým pedálem akcelerátoru.

 30.     Upravený společný systém ovládání brzdové soustavy  a akcelerátoru
 30.01   Paralelní pedály,
 30.02   Pedály (téměř) ve stejné úrovni,
 30.03   Posuvný pedál akcelerátoru a brzdy,
 30.04   Posuvný pedál akcelerátoru a brzdy s protézou/ortézou,
 30.05   Sklopený/sejmutý pedál akcelerátoru a brzdy,
 30.06   Zvýšená podlaha,
 30.07   Přepážka na straně brzdového pedálu,
 30.08   Přepážka pro protézu na straně brzdového pedálu,
 30.09   Přepážka před pedálem akcelerátoru a brzdového pedálu,
 30.10   Podpěra paty/nohy,
 30.11   Elektrické ovládání akcelerátoru a brzdového pedálu.

 35.     Upravené uspořádání ovladačů (například přepínače světel, stěrač/ostřikovač předního skla, ovladač
         výstražného zvukového znamení, směrová světla)
 35.01   Ovladače ovladatelné bez negativního vlivu na řízení a obsluhu,
 35.02   Ovladače ovladatelné bez puštění volantu a příslušenství,
 35.03   Ovladače ovladatelné levou rukou bez puštění volantu a příslušenství,
 35.04   Ovladače ovladatelné pravou rukou bez puštění volantu a příslušenství
 35.05   Ovladače ovladatelné bez puštění volantu a příslušenství  a kombinovaný mechanismus akcelerátoru
         a provozní brzdy.

 40.     Úprava řízení
 40.01   Standardní posilovač řízení,
 40.02   Posilovač řízení se zvýšeným účinkem,
 40.03   Řízení vyžadující podpůrný systém,
 40.04   Prodloužený sloupek řízení,
 40.05   Přizpůsobený volant (například větší a/nebo silnější volant, zmenšený průměr volantu),
 40.06   Odkloněný volant,
 40.07   Vertikální poloha volantu,
 40.08   Horizontální poloha volantu,
 40.09   Nožní ovládání řízení,
 40.10   Jiná úprava řízení (například ovládací pákou),
 40.11   Otočná rukojeť na volantu,
 40.12   Ruční protéza na volant,
 40.13   S ortézou - tenodézou.

 42.     Úprava zpětných zrcátek
 42.01   Venkovní (levé nebo pravé) zpětné zrcátko,
 42.02   Venkovní zpětné zrcátko na blatník,
 42.03   Přídavné vnitřní zpětné zrcátko umožňující sledování provozu,
 42.04   Panoramatické vnitřní zpětné zrcátko,
 42.05   Zpětné zrcátko k eliminaci mrtvého úhlu,
 42.06   Vnější zpětné zrcátko(a) ovládané elektricky.

 43.     Úprava sedadla řidiče
 43.01   Sedadlo řidiče ve správné výšce a v příslušné vzdálenosti od volantu apedálů,
 43.02   Nastavení sedadla řidiče - anatomické tvarování,
 43.03   Sedadlo řidiče s postranní podpěrou pro dobrou stabilitu,
 43.04   Sedadlo řidiče s opěrkou ruky,
 43.05   Prodloužení posouvání sedadla řidiče,
 43.06   Nastavení bezpečnostního pásu,
 43.07   Postrojový bezpečnostní pás.

 44.     Technická úprava motocyklu (povinná úprava)
 44.01   Samostatně ovládaná brzda,
 44.02   (Upravená) ručně ovládaná brzda (přední kolo),
 44.03   (Upravená) brzda ovládaná nohou (zadní kolo),
 44.04   (Upravená) rukojeť akcelerátoru,
 44.05   (Upravené) ruční ovládání převodovky a spojky,
 44.06   (Upravená) zpětná zrcátka,
 44.07   Upravené ovladače (například směrová světla),
 44.08   Výška sedadla umožňující řidiči v poloze vsedě mít současně obě nohy na zemi.

 45.     Motocykl pouze s postranním vozíkem.

 46.     Pouze pro tříkolová motorová vozidla.

 50.     Omezení na určitá vozidla (identifikační číslo vozidla - VIN/číslo podvozku).
 51.     Omezení na určité vozidlo (státní poznávací značka),

c) administrativní záležitosti

 70.     Výměna řidičského průkazu číslo ........, vydaného (kým)         ....... (rozlišující označení EU/OSN
         v případě třetí země; například 70.0123456789.NL).

 71.     Druhopis řidičského průkazu číslo ......., (rozlišující označení EU/OSN v případě třetí země;
         například 71.987654321.HR).

 73.     Pouze pro čtyřkolová motorová vozidla skupiny B (B1).

 78.     Pouze pro vozidla s automatickou převodovkou.

 79.     Pouze pro vozidla, která vyhovují specifikacím uvedeným v závorkách, vsouvislosti s použitím článku
         13 směrnice 2006/126/ES
 79.01   Pouze pro dvoukolová motorová vozidla s postranním vozíkem nebo bez něj,
 79.02   Pouze pro tříkolová motorová vozidla nebo čtyřkolová motorová vozidla skupiny AM,
 79.03   Pouze pro tříkolová motorová vozidla,
 79.04   Pouze pro tříkolová motorová vozidla doplněná o přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti
         nepřevyšující 750 kg,
 79.05   Lehký motocykl skupiny A1 s postranním vozíkem nebo bez něj s poměrem výkon/hmotnost převyšujícím
         0,1 kW/kg,
 79.06   Jízdní souprava skupiny B+E, pokud největší povolená hmotnost přípojného vozidla převyšuje 3 500 kg.

 80.     Pouze pro držitele řidičského oprávnění skupiny A s omezením pro tříkolová motorová vozidla, kteří
         nedosáhli věku 24 let.

 81.     Pouze pro držitele řidičského oprávnění skupiny A s omezením pro motocykly s postranním vozíkem
         nebo bez něj, kteří nedosáhli věku 21 let.

 90.     Kódy použité v kombinaci s kódy definujícími úpravy vozidla.

 90.01   Nalevo,
 90.02   Napravo,
 90.03   Levá,
 90.04   Pravá,
 90.05   Ruční,
 90.06   Nožní,
 90.07   Použitelná.

 95.     Řidič je profesně způsobilý do .......... [ve formátu 95(DD.MM.RR)]

 96.     Motorová vozidla skupiny B s přípojným vozidlem o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg,
         pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg.

 97.     Není oprávněn řídit motorové vozidlo skupiny C1, které spadá do oblasti působnosti nařízení Rady
         (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě.

   II. Národní kódy

   105.  Jiná  zdravotní  omezení,  která  nejsou  uvedena  v části I této
   přílohy.

   111. Nelze vykonávat činnost:

   a)  řidiče,  který  řídí  motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u
   něhož  je  řízení  motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní
   smlouvě,

   b)  řidiče, u kterého je řízení motorového vozidla předmětem samostatné
   výdělečné činnosti prováděné podle zvláštního právního předpisu, nebo

   c)  učitele  výcviku  v  řízení  motorových  vozidel  podle  zvláštního
   právního předpisu.

   115. Posilovač spojky.

   160.  Výjimka z věku u řidičského oprávnění skupiny vozidel A1, A2 nebo
   A  osoby,  která je držitelem licence motoristického sportovce, udělená
   pouze pro jízdu při sportovní soutěži.

   172.  Omezení  řidičského  oprávnění  skupiny  vozidel A pouze k řízení
   motorového vozíku pro invalidy.

   175.  Omezení  řidičského  oprávnění  skupiny  vozidel D pouze k řízení
   vozidla městské hromadné dopravy osob.

   185.  Pouze  pro  řízení  motorových vozidel stanovených v § 83 odst. 5
   zákona  č.  361/2000  Sb.  do doby dosažení věku u skupiny vozidel C 21
   let, u skupiny vozidel D 24 let.

   199.  Zkušební doba podmíněného upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu
   činnosti.".

   Poznámky pod čarou č. 3, 4 a 4a se zrušují.

   4. Příloha č. 6 zní:

   „Příloha č. 6 k vyhlášce č. 31/2001 Sb.

   Seznam slov "řidičský průkaz" v jazycích členských států

text v azbuce
Permiso de Conducción
Řidičský průkaz
Korekort
Führerschein
Juhiluba
řecký text
Driving Licence
Permis de conduire
Ceadúas Tiomána
Vozačka dozvola
Patente di guida
Vadítája apliecíba
Vairuotojo pažymejimas
Vezetői engedély
Licenzja tas-Sewqan
Rijbewijs
Prawo Jazdy
Carta de Conduçao
Permis de conducere
Vodičský preukaz
Vozniško dovoljenje
Ajokortti
Körkort.".

   Čl. II

   Přechodná ustanovení

   1.  Řidičský  průkaz,  jehož  tiskopis  byl  vyroben  přede dnem nabytí
   účinnosti  této vyhlášky podle vzoru obsaženého v příloze č. 1 vyhlášky
   č.  31/2001  Sb.,  ve  znění  účinném  přede dnem nabytí účinnosti této
   vyhlášky,  je  možné  vydávat  do  vyčerpání zásob, nejdéle však do 31.
   prosince 2014.

   2.  Omezení  řidičských oprávnění zaznamenaná harmonizovanými kódy 72.,
   73., 74., 75., 76. a 77., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této
   vyhlášky, zůstávají zachována i po nabytí účinnosti této vyhlášky.

   Čl. III

   Účinnost

   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

   Ministr:

   Žák v. r.