Nové předpisy

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů - Příl Počty podpisů na peticích podle § 21 odst. 4

Příl.
Počty podpisů na peticích podle § 21 odst. 4

Obec, městská část,        Potřebné počty podpisů voličů
městský obvod,               zapsaných
v seznamech popřípadě
volební obvod

                  pro nezávislé   pro sdružení
nezávislých kandidátů       kandidáty

                    z počtu obyvatel obce,
                 městské části, městského obvodu,
                   popřípadě volebního obvodu


do 500 obyvatel            5 %          7 %
nad 500 do 3000 obyvatel       4 %, nejméně 25    7 %
nad 3000 do 10 000 obyvatel      3 %, nejméně 120    7 %
nad 10 000 do 50 000 obyvatel     2 %, nejméně 600    7 %
nad 50 000 do 150 000 obyvatel    1 %, nejméně 1000   7 %
nad 150 000 obyvatel         0,5 %, nejméně 1500  7 %.