Nové předpisy

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů - § 82 ČÁST ŠESTÁ ÚČINNOST

ČÁST ŠESTÁ
ÚČINNOST
§ 82
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.