Nové předpisy

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů - § 81 ČÁST PÁTÁ Změna zákona o občanských průkazech

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o občanských průkazech
§ 81
Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, se mění takto:
V § 24 odst. 2 se ve větě první a ve větě druhé slova "31. prosince 2001" nahrazují slovy "31. prosince 2002.".