Nové předpisy

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů - § 80 ČÁST ČTVRTÁ Změna zákona o volbách do Parlamentu České republiky

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
§ 80
V zákoně č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., se část třetí zrušuje.